نکته مهم برای کلیه ورودیهای کارشناسی ارشد پژوهش محور

نکته مهم برای کلیه ورودیهای کارشناسی ارشد پژوهش محور

دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۵ بازدیدها : 839

دانشجویانی که تاکنون فرم انتخاب موضوع پایان نامه را تکمیل ننموده اند هرچه سریعتر نسبت به ارسال به جیمیل دانشگاه جهت طرح در شورای آموزشی و پژوهشی اقدام فرمایند. عواقب تعویق در روند امور پایان نامه به عهده شخص دانشجو می باشد.(شروع ترم دوم به بعد )

جیمیل دانشگاه : BUPNU.BU18@gmail.com

 

فرم پیشنهاد موضوع در گروهها ارسال گردیده است در صورت عدم دسترسی به گروه درخواست فرم را از طریق جیمیل بخواهید.