ثبت نام دروس سوم دی ماه 1401 به صورت ریزشی مرحله اول نیمسال 4012

ثبت نام دروس سوم دی ماه 1401 به صورت ریزشی مرحله اول نیمسال 4012

سه شنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۲ بازدیدها : 1330

موضوع: ثبت نام دروس سوم دی ماه 1401 به صورت ریزشی مرحله اول نیمسال 4012

 

با سلام و احترام،

باعنایت به برودت هوا و بارش برف در تاریخ سوم دی ماه 1401 در برخی استان ها و عدم شرکت دانشجویان در آزمون های روز فوق الذکر و جهت مساعدت با دانشجویان، دروس پیوست به صورت ریزشی مرحله اول نیمسال 4012 در سیستم جامع گلستان تعریف و ثبت نام شد. لذا مقتضی است دستور فرمایید ضمن توجه به نکات ذیل، اطلاع رسانی دقیق و سریع به دانشجویان صورت پذیرد:

 1. نوع آزمون: ریزشی مرحله اول نیمسال 4012
 2. این درس جز سقف انتخاب واحد نیمسال 4012 محسوب نمی شود.
 3. شرکت دانشجویان در آزمون اجباری نیست.
 4. ثبت نام دروس توسط همکاران اداره اجرای آزمون ها در سازمان مرکزی صورت پذیرفته است.
 5. تاریخ امتحان دروس پیوست همزمان با امتحانات پایان نیمسال دوم 1402-1401 خواهد بود.     
 6.  
 7.  
 8.                                                  
  شماره دانشجویی نام نام خانوادگی کددرس عنوان درس تاریخ آزمون ساعت آزمون
  980080283 مرتضی  مشهدپور 1115207 انتقال داده ها 1401/10/03 08:30
  980079334 ساحل  باشیکه 1218448 بازار يابي و مديريت بازار (با رويكرد اسلامي) 1401/10/03 08:30
  990049566 محمدعلی  شاطر زاده 1218448 بازار يابي و مديريت بازار (با رويكرد اسلامي) 1401/10/03 08:30
  980079881 فاطمه زهرا  سیف زاده 1212084 بررسي آثارترجمه شده اسلامي 2 1401/10/03 08:30
  980196359 حسین  شهبازی 1212084 بررسي آثارترجمه شده اسلامي 3 1401/10/03 08:30
  980079431 حديثه  پاي خوان  1212120 ترجمه متون ساده 1401/10/03 08:30
  980185704 فاطمه  حسيني پور  1212120 ترجمه متون ساده 1401/10/03 08:30
  990050050 حديثه  وطن دوست  1212120 ترجمه متون ساده 1401/10/03 08:30
  990166863 هستي  قائدحسيني  1212120 ترجمه متون ساده 1401/10/03 08:30
  990166842 الهه  صداقت 1814044 تنظيم شرايط محيطي 1401/10/03 08:30
  980079554 بهنام  حاجیانی 1231109 حقوق بين الملل عمومي 1401/10/03 08:30
  980187952 ابوالفضل  علوی 1223047 حقوق مدني 6عقودمعين قسمت (الف ) 1401/10/03 08:30
  980187953 مهدی  صادقی 1223047 حقوق مدني 6عقودمعين قسمت (الف ) 1401/10/03 08:30
  980193497 علی  دهقانی 1223047 حقوق مدني 6عقودمعين قسمت (الف ) 1401/10/03 08:30
  400853539 اشکان  خالدی فر 1211620 روان شناسي شخصيت 1401/10/03 08:30
  980079466 محبوبه  ترسیه 1211620 روان شناسي شخصيت 1401/10/03 08:30
  980193384 مهدیه  اکاژ 1211620 روان شناسي شخصيت 1401/10/03 08:30
  990049285 علیرضا  حیدری 1211620 روان شناسي شخصيت 1401/10/03 08:30
  990049823 علیرضا  کرمی 1211620 روان شناسي شخصيت 1401/10/03 08:30
  980079726 مریم السادات  ذاکر 1217227 روانشناسي دين 1401/10/03 08:30
  990050059 سیده مریم  هاشمی 1217227 روانشناسي دين 1401/10/03 08:30
  990166820 فاطمه  سلیمی 1217227 روانشناسي دين 1401/10/03 08:30
  970066175 زهرا  پیشداد 1217238 روانشناسي شخصيت 1401/10/03 08:30
  980227249 فاطمه  پوزش 1217238 روانشناسي شخصيت 1401/10/03 08:30
  990049448 مهدیه  رفیع زاده 1217238 روانشناسي شخصيت 1401/10/03 08:30
  990049499 خاطه  زراعت پیشه 1217238 روانشناسي شخصيت 1401/10/03 08:30
  990049711 سارا  علیزاده 1217238 روانشناسي شخصيت 1401/10/03 08:30
  990050058 سیده محدثه  هاشمی 1217238 روانشناسي شخصيت 1401/10/03 08:30
  990166707 ایناز  احمدی 1217238 روانشناسي شخصيت 1401/10/03 08:30
  949609691 احمد رضا  سلیمی فرد 1313110 زبان تخصصي 1401/10/03 08:30
  990166812 زهره  زندوی فرد 1313110 زبان تخصصي 1401/10/03 08:30
  400977405 سیدحیدر  رضوی دشتی 1218886 شناخت صنعت گردشگري 1401/10/03 08:30
  401895324 شقایق  احمدی 1218886 شناخت صنعت گردشگري 1401/10/03 08:30
  401895642 میترا  چتر سحر 1218886 شناخت صنعت گردشگري 1401/10/03 08:30
  401896106 فاطمه  صمیمی 1218886 شناخت صنعت گردشگري 1401/10/03 08:30
  970066112 عبدالرزاق  بن تمیم 1114348 شيمي معدني 2 1401/10/03 08:30
  400853844 محمد مهدی  سلیمی 1313045 طراحي معماري و شهرسازي 1401/10/03 08:30
  400854179 مرتضی  کیان 1313045 طراحي معماري و شهرسازي 1401/10/03 08:30
  963819943 هلاکو  گردانی 1113314 فيزيك 1401/10/03 08:30
  401895297 علی  ابادی 1229024 قرائت متون تاريخي به زبان عربي 1 1401/10/03 08:30
  401895415 مریم  امینی راد 1229024 قرائت متون تاريخي به زبان عربي 2 1401/10/03 08:30
  401895764 سروش  خواجه زاده  1229024 قرائت متون تاريخي به زبان عربي 3 1401/10/03 08:30
  401896552 مجید  نصوری 1229024 قرائت متون تاريخي به زبان عربي 4 1401/10/03 08:30
  401895830 محمدحسين  ذاكري  1112615 مباني گياه شناسي 1401/10/03 08:30
  401896219 مريم  فرزادنيا  1112615 مباني گياه شناسي 1401/10/03 08:30