مهم : در خصوص دروس استاد محور

مهم : در خصوص دروس استاد محور

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۸ بازدیدها : 1029

با سلام و احترام،

با عنایت به مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و یکمین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه مورخ 22/12/1401 به شماره 72363/11/د مورخ 27/12/1401، مقرر شد آزمون دروس فایل پیوست در نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401 همانند دروس بدون منبع به عهده اساتید مربوطه باشد. مقتضی است اساتید و دانشجویان به نکات ذیل در برگزاری آزمون دروس فایل پیوستی ، دقت لازم را بعمل آورند:

  • آزمون دروس فوق باید الزاماً توسط اساتید مربوطه در سامانه lms.bpnu.ir برگزار گردد.
  • منبع دروس فوق، مطابق سرفصل سامانه جامع گلستان بوده و اساتید مجاز به تغییر منبع وتبدیل آزمون به انجام کار عملی یا تحقیق نمی‌باشند.
  • تاریخ آزمون دروس فوق در سامانه گلستان حذف شده است.
  • نوع آزمون در گزارش 428 دروس فوق استاد محور لحاظ خواهد شد.
  • تاریخ برگزاری آزمون این دروس به عهده اساتید مربوطه و تا تاریخ 30/03/1402 می باشد.
  • سوالات آزمون دروس فوق باید 24 ساعت قبل از تاریخ اعلام شده توسط استاد در سامانه بارگذاری گردد.
  • نمرات آزمون دروس فوق توسط اساتید مربوطه باید در بازه زمانی تقویم آموزشی دانشگاه (حداکثر تا تاریخ 31/03/1402)درج گردد.
  • مسئولیت عدم ثبت به موقع نمرات دروس فوق بر عهده اساتید مربوطه می‌باشد
  • در صورت بروز مشکل یا هر گونه سوال با شماره 33553913 تماس حاصل نمایید.
واحد يا مرکز شماره و گروه درس نام درس استاد شماره دانشجو نام خانوادگي نام
مركزبوشهر 1222362_90 تربيت در اسلام 1 ابراهيمي ابراهيم 400977272 اميني زاده مهرشاد
مركزبوشهر 1222362_90 تربيت در اسلام 1 ابراهيمي ابراهيم 401014941 نجفي سيده هستي
مركزبوشهر 1121035_01 طرح آزمايشهاي كشاورزي ابراهيمي محبوبه 917536627 قبادي مرضيه
مركزبوشهر 1121043_90 گياه شناسي عمومي ابراهيمي محبوبه 935271639 اب اذر حميدرضا
مركزبوشهر 1121053_90 دامپروري عمومي ابراهيمي محبوبه 935271639 اب اذر حميدرضا
مركزبوشهر 1313239_01 ژئومورفولوژي - زمين شناسي مهندسي ابراهيمي محبوبه 400853993 عبدالهي علي
مركزبوشهر 1313239_01 ژئومورفولوژي - زمين شناسي مهندسي ابراهيمي محبوبه 400854009 عزيزي حسين
مركزبوشهر 1313239_01 ژئومورفولوژي - زمين شناسي مهندسي ابراهيمي محبوبه 401896355 لياقت زهرا
مركزبوشهر 1313239_01 ژئومورفولوژي - زمين شناسي مهندسي ابراهيمي محبوبه 401896561 نعمتي فردين
مركزبوشهر 1411299_90 صنايع لبني 1 ابراهيمي محبوبه 900260035 رضائي فروزان
مركزبوشهر 1111303_90 فيزيك عمومي اسوار عادل 970056939 خواجه آزاد حسين
مركزبوشهر 1113039_01 ليزر اسوار عادل 949610036 محمدي مريم
مركزبوشهر 1113045_01 مباني فلسفي مكانيك كوانتومي اسوار عادل 949610036 محمدي مريم
مركزبوشهر 1113047_01 حفاظت دربرابرپرتوها اسوار عادل 949610036 محمدي مريم
مركزبوشهر 1216957_70 توسعه پايدار كشاوززي اميني نژاد غلامرضا 401824667 بحريه ندا
مركزبوشهر 1212364_70 نشانه شناسي باباسالاري زهرا 990154398 پورعسكربرازجاني فاطمه
مركزبوشهر 1212365_70 تاريخ مطالعات زبانشناختي ايراني و اسلامي باباسالاري زهرا 990154398 پورعسكربرازجاني فاطمه
مركزبوشهر 1217329_70 اصول اخلاقي در كار باليني با كودكان و خانواده آنان بحراني محمدرضا 401824915 احمدي فاطمه
مركزبوشهر 1217329_70 اصول اخلاقي در كار باليني با كودكان و خانواده آنان بحراني محمدرضا 401824953 جمالي زهره
مركزبوشهر 1217329_70 اصول اخلاقي در كار باليني با كودكان و خانواده آنان بحراني محمدرضا 401809093 حسن زاده زينب
مركزبوشهر 1217329_70 اصول اخلاقي در كار باليني با كودكان و خانواده آنان بحراني محمدرضا 400495597 داوري دولت ابادي فائزه
مركزبوشهر 1217329_70 اصول اخلاقي در كار باليني با كودكان و خانواده آنان بحراني محمدرضا 401809130 زارعي ساجده
مركزبوشهر 1217329_70 اصول اخلاقي در كار باليني با كودكان و خانواده آنان بحراني محمدرضا 401825038 كريميان كاكلكي زهرا
مركزبوشهر 1217329_70 اصول اخلاقي در كار باليني با كودكان و خانواده آنان بحراني محمدرضا 401825065 هوشنگي مهوش
مركزبوشهر 1217323_70 روانشناسي حقوق كودك و نوجوان پورمودت خاتون 401824953 جمالي زهره
مركزبوشهر 1217323_70 روانشناسي حقوق كودك و نوجوان پورمودت خاتون 401809093 حسن زاده زينب
مركزبوشهر 1217323_70 روانشناسي حقوق كودك و نوجوان پورمودت خاتون 400495597 داوري دولت ابادي فائزه
مركزبوشهر 1217323_70 روانشناسي حقوق كودك و نوجوان پورمودت خاتون 401809130 زارعي ساجده
مركزبوشهر 1217323_70 روانشناسي حقوق كودك و نوجوان پورمودت خاتون 401809144 سليماني حميده
مركزبوشهر 1217323_70 روانشناسي حقوق كودك و نوجوان پورمودت خاتون 401825038 كريميان كاكلكي زهرا
مركزبوشهر 1217323_70 روانشناسي حقوق كودك و نوجوان پورمودت خاتون 401809206 موسوي زينب
مركزبوشهر 1217343_70 روش هاي روان درماني در كودكان و نوجوانان پولادي ريشهري علي 400495591 البوشوكه اصل مهين
مركزبوشهر 1217343_70 روش هاي روان درماني در كودكان و نوجوانان پولادي ريشهري علي 980217272 جوكار فرشيد
مركزبوشهر 1217343_70 روش هاي روان درماني در كودكان و نوجوانان پولادي ريشهري علي 400495596 خاني يحيي
مركزبوشهر 1217343_70 روش هاي روان درماني در كودكان و نوجوانان پولادي ريشهري علي 400495597 داوري دولت ابادي فائزه
مركزبوشهر 1217343_70 روش هاي روان درماني در كودكان و نوجوانان پولادي ريشهري علي 400954974 زارعي محدثه
مركزبوشهر 1217343_70 روش هاي روان درماني در كودكان و نوجوانان پولادي ريشهري علي 400495601 صياديان سرور
مركزبوشهر 1217343_70 روش هاي روان درماني در كودكان و نوجوانان پولادي ريشهري علي 400495603 كبيري پروين
مركزبوشهر 1217343_70 روش هاي روان درماني در كودكان و نوجوانان پولادي ريشهري علي 400495605 نعيمي نوبندگاني زهرا
مركزبوشهر 1217345_70 خانواده درماني و آموزش والدين پولادي ريشهري علي 400495591 البوشوكه اصل مهين
مركزبوشهر 1217345_70 خانواده درماني و آموزش والدين پولادي ريشهري علي 400495596 خاني يحيي
مركزبوشهر 1217345_70 خانواده درماني و آموزش والدين پولادي ريشهري علي 400495597 داوري دولت ابادي فائزه
مركزبوشهر 1217345_70 خانواده درماني و آموزش والدين پولادي ريشهري علي 400954974 زارعي محدثه
مركزبوشهر 1217345_70 خانواده درماني و آموزش والدين پولادي ريشهري علي 400495601 صياديان سرور
مركزبوشهر 1217345_70 خانواده درماني و آموزش والدين پولادي ريشهري علي 400495603 كبيري پروين
مركزبوشهر 1217345_70 خانواده درماني و آموزش والدين پولادي ريشهري علي 400495605 نعيمي نوبندگاني زهرا
مركزبوشهر 1216028_90 برنامه ريزي حمل ونقل شهري جهان تيغ مند سميه 871137669 بيات پور زهرا
مركزبوشهر 1216032_90 برنامه ريزي فضاي سبزشهري جهان تيغ مند سميه 871137669 بيات پور زهرا
مركزبوشهر 1216036_90 قوانين تطبيقي اداره شهرها جهان تيغ مند سميه 871137669 بيات پور زهرا
مركزبوشهر 1216486_90 اقليم شناسي آماري جهان تيغ مند سميه 970056939 خواجه آزاد حسين
واحدجم 1314278_01 ايمني ماشين آلات و تجهيزات صنعتي رادسا محمد 400823927 ارايش رضا
واحدجم 1314278_01 ايمني ماشين آلات و تجهيزات صنعتي رادسا محمد 401865587 رضائي ياسين
واحدجم 1314278_01 ايمني ماشين آلات و تجهيزات صنعتي رادسا محمد 400824009 رفعتي اسداله
واحدجم 1314278_01 ايمني ماشين آلات و تجهيزات صنعتي رادسا محمد 400824058 فرخ شاد حامد
واحدجم 1314278_01 ايمني ماشين آلات و تجهيزات صنعتي رادسا محمد 400824093 محمدي باغملائي عليرضا
واحدجم 1314278_01 ايمني ماشين آلات و تجهيزات صنعتي رادسا محمد 400824776 نريماني زمان ابادي محمدحسين
مركزبوشهر 1238002_90 مباني مديريت صنعتي راستي برازجاني ابراهيم 935079391 ملائي حديث
مركزبوشهر 1114279_70 شيمي تركيبات طبيعي رستمي اسماعيل 990154451 شهسواري رضا
مركزبوشهر 1230055_70 مباحث صرفي و نحوي رنجبر جواد 949776127 خدري محمد
مركزبوشهر 1230056_70 شعر عربي از آغاز تا پايان دوره اموي رنجبر جواد 949776127 خدري محمد
مركزبوشهر 1230072_70 ادبيات عرفاني رنجبر جواد 949776127 خدري محمد
مركزبوشهر 1313090_90 ژئودزي ماهواره اي روستا حسن 400853721 رضازاده اميد
مركزبوشهر 1313090_90 ژئودزي ماهواره اي روستا حسن 970066441 زارع حجت
مركزبوشهر 1313090_90 ژئودزي ماهواره اي روستا حسن 970221980 كشاورز احسان
مركزبوشهر 1313099_90 نجوم ژئودزي روستا حسن 400853721 رضازاده اميد
مركزبوشهر 1313099_90 نجوم ژئودزي روستا حسن 400853908 شهپر حميد
مركزبوشهر 1313099_90 نجوم ژئودزي روستا حسن 990050037 نوشادي پويا
مركزبوشهر 1313100_90 مباني دوركاوي روستا حسن 990049815 كاظمي نياكراني عبدالرضا
مركزبوشهر 1313100_90 مباني دوركاوي روستا حسن 970221980 كشاورز احسان
مركزبوشهر 1313100_90 مباني دوركاوي روستا حسن 990166889 مرادي محمود
مركزبوشهر 1313101_90 كاداستر1 روستا حسن 400853063 اذرشب امين
مركزبوشهر 1313101_90 كاداستر1 روستا حسن 400853721 رضازاده اميد
مركزبوشهر 1313101_90 كاداستر1 روستا حسن 400853908 شهپر حميد
مركزبوشهر 1313102_90 هيدروگرافي روستا حسن 990049815 كاظمي نياكراني عبدالرضا
مركزبوشهر 1313102_90 هيدروگرافي روستا حسن 990166889 مرادي محمود
مركز بين المللي عسلويه 1314278_01 ايمني ماشين آلات و تجهيزات صنعتي سعادت طلب جواد 400970358 مهدويان محمود
مركزبوشهر 1111384_90 هندسه ديفرانسيل موضعي شريفي عليرضا 990049607 شهرياري مهين
مركزبوشهر 1111390_90 آناليزتابعي مقدماتي شريفي عليرضا 990049607 شهرياري مهين
مركزبوشهر 1213367_70 تحليل متون نثر پايداري شريفي محمد نادر 401824428 عليزاده زهرا
مركزبوشهر 1213367_70 تحليل متون نثر پايداري شريفي محمد نادر 401824429 يوسفي مهسا
مركزبرازجان 1216776_01 تحليل فضايي و فرايندهاي آب و هواشناسي عباسي آمنه 970056939 خواجه آزاد حسين
مركزبوشهر 1213368_70 مطالعات تطبيقي ادبيات پايداري ايران و جهان عباسي حجت 401824428 عليزاده زهرا
مركزبوشهر 1213368_70 مطالعات تطبيقي ادبيات پايداري ايران و جهان عباسي حجت 400954525 قلندري زينب
مركزبوشهر 1213368_70 مطالعات تطبيقي ادبيات پايداري ايران و جهان عباسي حجت 401824429 يوسفي مهسا
واحدجم 1315361_01 هيدروليك و انتقال سيالات فرهادي فاطمه 400970148 رئيسي اسدالله
واحدجم 1315361_01 هيدروليك و انتقال سيالات فرهادي فاطمه 401007815 سهرابي منش محمدمهدي
واحدجم 1315361_01 هيدروليك و انتقال سيالات فرهادي فاطمه 400824108 مظفري زينب
مركزبوشهر 1216811_70 آمايش سرزمين در ايران(آموزش محور) قرني آراني بهروز 990154328 زاهدي مفرد علي
مركزبوشهر 1216811_70 آمايش سرزمين در ايران(آموزش محور) قرني آراني بهروز 990154329 كاوسي اعظم
مركزبوشهر 1217331_70 كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل آماري كريمي دشتكي احمد 401809099 حسيني فريده
مركزبوشهر 1217331_70 كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل آماري كريمي دشتكي احمد 401809108 خليفه نژاد نيلوفر
مركزبوشهر 1217331_70 كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل آماري كريمي دشتكي احمد 401809130 زارعي ساجده
مركزبوشهر 1217331_70 كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل آماري كريمي دشتكي احمد 400495601 صياديان سرور
مركزبوشهر 1217331_70 كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل آماري كريمي دشتكي احمد 401809170 فايضي فاطمه
مركزبوشهر 1217331_70 كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل آماري كريمي دشتكي احمد 401809194 محمدي برم الوان فرخ لقا
مركزبوشهر 1219117_90 اصول فقه گرگين بتول 400977272 اميني زاده مهرشاد
مركزبوشهر 1219117_90 اصول فقه گرگين بتول 401866154 درويشي شهربانو
مركزبوشهر 1222235_70 جامعه شناسي فرهنگي گلستاني عليرضا 401809152 شمسا احد
مركزبوشهر 1222235_70 جامعه شناسي فرهنگي گلستاني عليرضا 401809156 شهرياري نفيسه
مركزبوشهر 1222235_70 جامعه شناسي فرهنگي گلستاني عليرضا 401809196 محمودي حسين
مركزبوشهر 1222236_70 مردم شناسي فرهنگي ايران گلستاني عليرضا 401809045 اسماعيلي مهريان حيدر
مركزبوشهر 1222236_70 مردم شناسي فرهنگي ايران گلستاني عليرضا 401809152 شمسا احد
مركزبوشهر 1222236_70 مردم شناسي فرهنگي ايران گلستاني عليرضا 401825027 فرش چي ابوذر
مركزبوشهر 1222236_70 مردم شناسي فرهنگي ايران گلستاني عليرضا 401825040 كشاورزي ايرج
مركزبوشهر 1222236_70 مردم شناسي فرهنگي ايران گلستاني عليرضا 401809196 محمودي حسين
مركزبوشهر 1222236_70 مردم شناسي فرهنگي ايران گلستاني عليرضا 401809197 مرادي زينب
مركزبوشهر 1222236_70 مردم شناسي فرهنگي ايران گلستاني عليرضا 400955020 مرتضوي كلثوم
مركزبوشهر 1217330_70 متون روانشناسي باليني كودك به زبان انگليسي محمدي يوسف نژاد سيد يونس 401809049 اقائي زهرا
مركزبوشهر 1217330_70 متون روانشناسي باليني كودك به زبان انگليسي محمدي يوسف نژاد سيد يونس 990188523 بناهي ساجده
مركزبوشهر 1217330_70 متون روانشناسي باليني كودك به زبان انگليسي محمدي يوسف نژاد سيد يونس 401809136 زنگنه نژاد مدينه
مركزبوشهر 1217330_70 متون روانشناسي باليني كودك به زبان انگليسي محمدي يوسف نژاد سيد يونس 401809217 نوروزي نصراله
مركزبوشهر 1217332_70 روانشناسي مرضي تحولي محمدي يوسف نژاد سيد يونس 401809136 زنگنه نژاد مدينه
مركزبوشهر 1217334_70 روانشناسي فيزيولوژيك محمدي يوسف نژاد سيد يونس 400954974 زارعي محدثه
مركزبوشهر 1217334_70 روانشناسي فيزيولوژيك محمدي يوسف نژاد سيد يونس 401809151 شكوري ناديا
مركزبوشهر 1217334_70 روانشناسي فيزيولوژيك محمدي يوسف نژاد سيد يونس 400495601 صياديان سرور
مركزبوشهر 1217334_70 روانشناسي فيزيولوژيك محمدي يوسف نژاد سيد يونس 400495603 كبيري پروين
مركزبوشهر 1313066_01 فتوگرامتري 1 يزدان پناه محمود 401896595 هاشم پور يداله
مركزبوشهر 1313091_01 فتوگرامتري 3 يزدان پناه محمود 400853063 اذرشب امين
مركزبوشهر 1313091_01 فتوگرامتري 3 يزدان پناه محمود 400854058 فرامرزيان فرشاد
مركزبوشهر 1313091_01 فتوگرامتري 3 يزدان پناه محمود 970221980 كشاورز احسان
مركزبوشهر 1313098_01 كارتوگرافي اتوماتيك يزدان پناه محمود 400853721 رضازاده اميد
مركزبوشهر 1313098_01 كارتوگرافي اتوماتيك يزدان پناه محمود 400853908 شهپر حميد
مركزبوشهر 1313098_01 كارتوگرافي اتوماتيك يزدان پناه محمود 990166889 مرادي محمود
مركزبوشهر 1313098_01 كارتوگرافي اتوماتيك يزدان پناه محمود 935097652 وجداني بوشهري محمدرضا