اصلاحیه زمانبندی آزمون دانشجویانی که آزمون زبان خارجی با آزمون فارسی ایشان بصورت همزمان در کارت آزمون (گزارش 428) اعلام شده است

اصلاحیه زمانبندی آزمون دانشجویانی که آزمون زبان خارجی با آزمون فارسی ایشان بصورت همزمان در کارت آزمون (گزارش 428) اعلام شده است

سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۶ بازدیدها : 181

به اطلاع می رساند؛ اصلاحیه زمانبندی آزمون دانشجویانی که آزمون زبان خارجی با آزمون فارسی ایشان بصورت همزمان در کارت آزمون (گزارش 428) اعلام شده است به شرح زیر می باشد:

  • زمان برگزاری آزمون زبان خارجی برای نامبردگان مشابه سایر دانشجویان روز دوشنبه مورخ 1402.05.23 از ساعت 13 لغایت 13:40 اعلام می گردد.
  •  زمان برگزاری آزمون فارسی صرفا برای نامبردگان روز دوشنبه مورخ 1402.05.23 از ساعت 14 لغایت 14:30 اعلام می گردد.
  • زمان برگزاری آزمون برای دانشجویانی که آزمون زبان خارجی با آزمون فارسی ایشان تداخل ندارد مطابق زمان و ساعت برگزاری در کارت آزمون (دوشنبه مورخ 1402.05.23 از ساعت 13 لغایت 13:40) اعلام می گردد.