دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک و مهندسی متالوژی و مواد

دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک و مهندسی متالوژی و مواد

تاریخ های آزمون های میان ترم و پایان ترم دروس استاد آقای مسعود عباسي عطيبه نیمسال دوم 1403-1402

یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۶ بازدیدها : 261

آزمون میان ترم و پایان ترم دروس ذیل در تاریخ و ساعت های مشخص شده در دانشگاه برگزار می شود: 

- آزمايشگاه مقاومت مصالح با کد درس 1315025                       ٢٩ ارديبهشت ساعت ٨تا١٠

- آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات  با کد درس 1315139       ٢٩ ارديبهشت ساعت ١٠تا١٢

- آزمايشگاه انجماد فلزات  با کد درس 1315146                       ٢٩ ارديبهشت ساعت ١٢ تا ١٤

- متالورژي جوشكاري  با کد درس 1315147                          ٣٠ ارديبهشت ساعت ٨تا١٠

- آزمايشگاه متالورژي جوشكاري با کد درس 1315148              ٣٠ ارديبهشت ساعت ١٠تا١٢

-  كارگاه جوشكاري و ورقكاري با کد درس 1315190                ٣٠ ارديبهشت ساعت ١٢ تا ١٤

- كاربردهاي انرژي خورشيدي و بادي با کد درس 1315369         ٣١ ارديبهشت ساعت ٨ تا ١٠

- نيروگاه هاي حرارتي با کد درس   1315370                         ٣١ ارديبهشت ساعت ١٠ تا ١٢

- كارگاه عمومي  با کد درس 1115064                                  ٣١ ارديبهشت ساعت ١٠تا١٢